Ustawa konsularna , obowiązki konsula i ambasady względem obywateli

0
1040

W ostatnim dziesięcioleciu emigracja dla setek tysięcy polaków stała się sposobem na polepszenie własnego życia oraz życia swoich rodzin . Emigracja zarobkowa dała nam możliwości rozwoju zawodowego jak również rodzinnego, w większości przypadków rozwój ten przebiega bez żadnych zakłóceń.
Jednak życie to nie bajka i czasem zdarzenia losowe zmuszają nas do szukania pomocy w mniej lub bardziej ważnych sprawach. Gdzie szukać pomocy w sprawach dotyczących naszego życia, pomocy w sprawch osobistych oraz urzędowych? Pierwsza myśl jaka przychodzi nam do głowy to ambasada lub konsulat , no właśnie i tu pojawia się problem.
Ambasada i konsulat to dwie odrębnie działające instytucje państwowe. Należałoby się zapoznać z charakterystyką ambasad oraz konsulatów RP działających poza granicami naszego kraju.

Ambasada z ambasadorem to najważniejsza placówka dyplomatyczna i reprezentant głowy państwa na obczyźnie. Głównym zadaniem Ambasady to przede wszystkim kształtowanie dobrych stosunków między dwoma państwami i udzielaniem pomocy swoim obywatelom przebywającym w kraju na terenie którego znajduje się placówka .

Do zadań ambasady należy także pomoc obywatelom państwa przyjmującego w uzyskaniu porad np. prawnych dotyczącym swojego kraju, w tym wydawanie wiz wjazdowych w przypadku braku konsulatu.

Należy zaznaczyć że na terenie ambasady obowiązuje prawo państwa które placówka reprezentuje , na terenie konsulatów już nie. Generalnie rzecz ujmując przekraczając próg ambasady RP np. w Chinach obowiązuje nas prawo polskie i jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie RP.

Z większością spraw typu wymiana paszportu ,wydanie wiz wjazdowych udamy się do konsulatu . Wyjątek stanowią kraje w których nie ma konsulatów , wtedy obowiązki konsulatu przejmuje ambasada .

Co zatem należy do konsulatu i jakie obowiązki ma konsulat wobec obywateli , o tym w dalszej części artykułu .

Konsulat to placówka niższej rangi niż ambasada. Do zadań konsulatu należy jak już wcześniej wspomniałem pomoc od strony ”papierkowej’”typu rozpatrywanie wniosków o nadanie obywatelstwa, wydawanie dowodów osobistych i paszportów, wiz dla obcokrajowców i prowadzenie urzędu stanu cywilnego. W tym momencie pozwolę sobie zacytować :

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej “Konsul przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci, jeżeli osoby zawierające małżeństwo są obywatelami polskimi;” Na tej podstawie konsulowie udzielali ślubów zapominając, że pomimo brzmienia Ustawy konsularnej, nie zawsze będą do tego uprawnieni.

W praktyce oznacza to że konsul jest „gościem” w kraju na którego terytorium pełni funkcje . Konsul może udzielić ślubu jeśli prawo tego kraju na to zezwala, jeśli jest inaczej to każdy z zawartych ślubów jest nieważny . W przeszłości miały miejsce takie przypadki.

Z dniem 1 listopada 2015 weszła w życie nowa ustawa „Prawo konsularne” Ustawa określa tryb powoływania konsula RP, funkcje konsularne, tryb postępowania przed konsulem, zasady pobierania opłat konsularnych oraz tryb powoływania konsula honorowego RP i jego funkcje.

Zostało również wprowadzone ważne pojęcie „ pomocy konsularnej” krótko mówiąc dotyczy ono udzielania pomocy przez konsula obywatelowi RP w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania tego obywatela polskiego, aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela RP lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania.

Ustawa ta została dokładnie opisana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa dnia 31 sierpnia 2015 r. i jest do wglądu na stronach internetowych konsulatów RP.

Tak więc gdy wiemy już czym zajmują się dane placówki powinniśmy bez problemu uzyskać w nich potrzebna nam pomoc , niestety nie zawsze jest tak łatwo. Większość z mogłoby się wydawać prostych spraw może kosztować nas mnóstwo nerwów i spora ilość czasu .
Najwięcej problemów maja osoby ubiegające się o paszport. Schody zaczynają się już na samym początku , należy umówić online termin na złożenie wniosku . Następnie udać się do konsulatu co kosztuje nas niejednokrotnie dzień urlopu jeśli mieszkamy w daleko. Następnie odczekać trochę w kolejce , wcześniej wpłacając haracz za dokument który zwyczajnie nam się należy. Po wypisaniu wniosku stajemy po raz drugi do kolejki i po odczekaniu kolejnych minut umawiamy się na odbiór paszportu tracąc kolejny dzień. Można poprosić o przesłanie paszportu pocztą jeśli mieszkamy daleko od konsulatu ale musimy być zaopatrzeni w chwili składania wniosku w kopertę przeznaczoną do przesyłania paszportów.

Zastanawiam się jaki cel ma konsulat w utrudnianiu całej procedury wydawania paszportów. Dlaczego wniosek ten nie jest dostępny do pobrania na stronach konsulatu i dlaczego nie można dokonać płatności kartą płatniczą online ? Zapewne ułatwiłby to życie osobom składającym wniosek paszportowy i przyspieszyło cała procedurę. Obecnie po 10 latach wielkiej emigracji większość z emigrantów będzie musiała ubiegać się o nowy paszport . W związku z tym wiele z tych osób czeka spore rozczarowanie podczas rejestracji online z powodu braku terminów na składanie wniosków. Dla przykładu podam że w Edynburgu na dzień dzisiejszy nie ma wolnych terminów do 14 kwietnia 2016r. To skandal i kpina z obywateli RP.

Leszek Lewandowski / www.detektyw.uk

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ